THIRSTY? ORDER YOUR DRINKS NOW!

49. SODA – COKE, DIET COKE, SPRITE, ROOT BEER, DR.PEPPER, (FREE REFILL) $2.00
50. ICED TEA/HOT TEA (FREE REFILL) - TRÀ ĐÁ/NÓNG $2.00
51. VIETNAMESE ICED/ HOT MILK COFFEE - CÀ PHÊ SỮA ĐÁ/NÓNG $4.00
52. THAI TEA (ADD BOBA EXTRA $0.75) - TRÀ THÁI $4.00
53. SOY BEAN MILK CAN - SỮA ĐẬU NÀNH LÁ DỨA LON $2.00
54. CHRYSANTHEMUM TEA - TRA HOA CÚC $2.00
55. SALTED PLUM SODA - SODA XÍ MUỘI $4.00
56. FRESH LEMONADE - NƯỚC ĐÁ CHANH TƯƠI $4.00
57. SUGARCANE JUICE (SEASONAL) - NƯỚC MÍA $5.00
58. PENNY WORT JUICE - NƯỚC RAU MÁ $5.00
ORDER NOW