THIRSTY? ORDER YOUR DRINKS NOW!

50. SODA – COKE, DIET COKE, SPRITE, ROOT BEER, DR.PEPPER, FANTA ORANGE $2.00
51. ICED TEA/HOT TEA (FREE REFILL) - TRÀ ĐÁ/NÓNG $2.00
52. VIETNAMESE ICED/ HOT MILK COFFEE - CÀ PHÊ SỮA ĐÁ/NÓNG $4.00
53. THAI TEA (ADD BOBA EXTRA $0.75) - TRÀ THÁI $4.00
54. SOY BEAN MILK CAN - SỮA ĐẬU NÀNH LÁ DỨA LON $2.50
55. CHRYSANTHEMUM TEA - TRÀ HOA CÚC $2.50
56. SALTED PLUM SODA - SODA XÍ MUỘI $5.00
57. FRESH LEMONADE - NƯỚC ĐÁ CHANH TƯƠI $4.00
58. PASSION FRUIT JUICE - NƯỚC ĐÁ CHANH DÂY $5.00
59. LEMONADE ICED TEA - TRÀ ĐÁ CHANH $5.00

One Choice of Jasmine tea/ Thai Green Tea or Thai Red Tea