THIRSTY? ORDER YOUR DRINKS NOW!

48. SODA – COKE, DIET COKE, SPRITE, ROOT BEER, DR.PEPPER, (FREE REFILL) $2.00
49. ICED TEA/HOT TEA (FREE REFILL) - TRÀ ĐÁ/NÓNG $2.00
50. VIETNAMESE ICED/ HOT MILK COFFEE - CÀ PHÊ SỮA ĐÁ/NÓNG $4.00
51. THAI TEA (ADD BOBA EXTRA $0.50) - TRÀ THÁI $3.50
52. SOY BEAN MILK CAN - SỮA ĐẬU NÀNH LÁ DỨA LON $2.00
53. FRESH YOUNG COCONUT - DỪA TƯƠI $4.50
54. SALTED PLUM SODA - SODA XÍ MUỘI $3.50
55. FRESH LEMONADE - NƯỚC ĐÁ CHANH TƯƠI $3.50
56. SUGARCANE JUICE - NƯỚC MÍA $4.00
ORDER NOW